ARKO為提升原型技術,從原本迪士尼原型雕塑大師操刀的技術本位,特別引進數位原型雕塑運用3D數位技術,進行原型雕塑及公仔設計,不管是在3D
     角度確認及分件結構確認,都能提供原型的精確度及縮短原型修改及討論空間,大大提升公仔設計及原型開發的技術工法。

   ARKO有專業公仔設計及公仔製作的團隊,從創意發想、行銷企劃都能掌握潮流脈動。我們設計並開發屬於自己的創意玩具,在國內外非常多的
     通路販售,非常瞭解市場脈動,我們更能用這樣的專業態度來為您設計企劃您的贈品、公仔、玩具案。


                                                                                                              3D原型模擬參考

                                                                     

                                                                                        3D原型示意

正面透視圖 背面透視圖

 

                             

                                                                                              俯視透視圖

 

                            

                                                                                              腳部透視圖

 

       

                                                                                          3D整體拆件圖示

                                                                   3D數位雕塑參考
                                                            (版權為客戶所有請勿盜用)